ลานนาเบบี้และคิดดี้โฮมบริหารงานโดย ครูเอกอนุบาลที่มีประสบการณ์ใน
ศูนย์เด็กเล็กมานานกว่า 30ปี พร้อมด้วยผู้จัดการซึ่งจบพยาบาลวิชาชีพมาทั้งคู่
และมีครูพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์เรื่องสุขภาพ,พัฒนาการของเด็ก ผ่านการอบรมมาก่อน

ในช่วงที่มีโรคระบาด ผู้บริหารจะได้ร่วมอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคทุกปี


มีการทำความสะอาดใหญ่ในทุกเดือน และใช้น้ำยาพ่นฆ่าเชื้อโรคในช่วงที่มีโรคระบาด 
 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

侶몸친경윱菱http://BestMoban.Com,뫘뜩친경헝련狂http://BestMoban.Com http://Moban.17Easy.Com http://www.mb8.cn