ขั้นตอนการสมัคร

1. ดาวโหลดใบสมัคร คลิก
2. กรอกข้อมูล ในใบสมัครให้ครบถ้วน แนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาวุฒิการศึกษามา นำมายื่นไว้ที่สถานรับเลี้ยงเด็กลานนาเบบี้โฮม
3. จะทำการดำเนินเรื่องส่งเอกสารให้ผู้อำนวยการพิจารณา หากคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ จะทำการโทรติดต่อ เพื่อนัดมาสัมภาษณ์และ ทดลองงาน 1 วัน
4. หากประเมินผ่านแล้ว กรณีมีตำแหน่งว่างอยู่จะแจ้งวันเริ่มงานให้ทราบทันที
5. การเริ่มงาน ใน3เดือนแรก จะเป็นช่วงทดลองงาน ผู้สมัครจะยังไม่ได้รับสิทธิการลา-ค่าตอบแทนพิเศษหรือ สวัสดิการใดๆ
6. หากคุณสมบัติการทำงานในช่วงทดลองงานเป็นที่น่าพอใจ จะทำการบรรจุเป็นบุคลากรของสถานรับเลี้ยงเด็กในเดือนที่ 4 
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็ก  

อัตราที่รับ : -
เงินเดือน : เริ่มต้น 7,000++ ยังไม่รวมค่าตอบแทนอื่นๆ

รายละเอียดงาน : ดูแลเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 2 เดือน-3 ปี / จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย
เวลาปฎิบัติงาน : จันทร์-ศุกร์ 7.30 น-17.30 น. (ถ้าเกิน17.30น.มี OT ให้)
วุฒิขั้นต่ำ : ไม่จำกัด
คุณสมบัติ : เพศหญิง รักเด็ก ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา สุขภาพดีแข็งแรง มีความรับผิดชอบ
มีประสบการณ์เลี้ยงเด็กมาก่อน *ไม่รับผู้สมัครแบบทำชั่วคราวหรือ ทำเฉพาะช่วงปิดเทอม*
สวัสดิการ : วันหยุดราชการ และเสาร์อาทิตย์ ประกันสังคม โบนัสประจำปี เบี้ยขยันเดือนละ300 ค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ500 เงินออมเดือนละ 500 (กรณีทำงานครบ1ปี) และโอทีนอกเวลางาน

ตำแหน่ง : ครูอนุบาล  
อัตราที่รับ : -
เงินเดือน : เริ่มต้น 9,000++ (ตามความสามารถ และประสบการณ์)
รายละเอียดงาน : ทำการเรียนการสอน จัดทำแผนการสอน ดูแลเด็กในระดับอนุบาล
เวลาปฎิบัติงาน : จันทร์-ศุกร์ 7.30 น-17.30 น.
วุฒิขั้นต่ำ : ปริญญาตรี (ด้านการศึกษาปฐมวัย)
คุณสมบัติ : รักเด็ก ขยัน อดทน ตรง ต่อเวลา สุขภาพดีแข็งแรง
หากมีประสบการณ์สอนเด็กอนุบาลมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ : วันหยุดราชการ และเสาร์อาทิตย์ ประกันสังคม โบนัสประจำปี เบี้ยขยันเดือนละ300 ค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ500 เงินออมเดือนละ 500 (กรณีทำงานครบ1ปี) และโอทีนอกเวลางาน
วิธีการสมัคร : ส่งประวัติมาทาง Email : lannababyhome@hotmail.com หรือ โทรมานัด เพื่อสัมภาษณ์ ที่เบอร์ 0846119463 และมายื่นเอกสารพร้อมประวัติที่สถานรับเลี้ยงเด็กลานนาเบบี้โฮม


ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงฝึกประสบการณ์ (Aupair)  

อัตราที่รับ : หลาย อัตรา
เงินเดือน : -
รายละเอียดงาน : เรียนรู้พร้อมฝึกดูแลเด็กในแต่ละช่วงวัย
เวลาปฎิบัติงาน : 8.30 น - 17.30 น. *รับเฉพาะผู้ที่สามารถมาทำการฝึกแบบต่อเนื่องได้เท่านั้น
วุฒิขั้นต่ำ : ปริญญาตรี
คุณสมบัติ : รักเด็ก บุคลิกภาพดีมีมนุษยสัมพันธ์
สวัสดิการ : เมื่อเก็บครบชั่วโมงที่ต้องการ และผ่านเกณฑ์การประเมินจากทางลานนาเบบี้โฮมแล้ว จะได้รับใบรับรองการฝึกประสบการณ์การเป็นผู้ดูแลเด็กให้้
วิธีการสมัคร : มายื่นเอกสาร+กรอกข้อมุลที่ศูนย์แล้ว รอนัดวันมาฝึกเก็บชั้วโมง

สถานรับเลี้ยงเด็ก เชียงใหม่ nursery เนอร์สเซอรี่ เนิสเซอรี่ เชียงใหม่ ลานนาเบบี้โฮม เด็กเล็ก เด็กแรกเกิด chiangmai nursery


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

侶몸친경윱菱http://BestMoban.Com,뫘뜩친경헝련狂http://BestMoban.Com http://Moban.17Easy.Com http://www.mb8.cn