เวลาทำการ 7.30น. - 17.30น. (เกิน 17.31 น.คิดOT 50บาท เกิน 18.01คิดชั่วโมงละ100บาท)
อาหาร 2มื้อ (มื้อกลางวันอาหารหลัก+มื้อเย็นขนมผลไม้ของว่าง)
ค่าแรกเข้า สำหรับสมาชิกใหม่ 500 บาท
อัตราค่าบริการ รายเดือน 4,000บาท / รายวัน 250บาท และ 300บาท(กรณีไม่สมัครสมาชิก)

วีดีโอ กิจกรรม Vacation Course ที่ผ่านมา คลิก
ตารางกิจกรรม Summer Vacation 2015 คลิก

ตารางกิจกรรม October Vacation 2015 คลิก

ตารางกิจกรรม Summer Vacation 2016คลิก


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

侶몸친경윱菱http://BestMoban.Com,뫘뜩친경헝련狂http://BestMoban.Com http://Moban.17Easy.Com http://www.mb8.cn